Chat ngay
big-1

Cơ Cá Nhân Aplus A1

(18 reviews)
Hết hàng

Ren khớp nối: Unilog

Đầu 12.9mm

Trọng lượng 19oz.

Có thể tăng trỉnh 18-5-21oz

Tặng : Bao da + Găng + Nơ.

Aplus News