Carlo Biado

Thông tin cá nhân

 • Ngày sinh: 1983
 • Quốc gia: Philippines
 • Tuổi: 39
 • Hạng: Chuyên nghiệp

Thành tích

Giải đấu tham gia

Năm 2022

Giải đấu năm 2022

 • Pro Billiard Series Puerto Rico Open
 • WPA World Mixed Teams 10-Ball Championship
 • CSI U.S. Open 8-Ball Championship

Năm 2021

Giải đấu năm 2021

 • Southeast Asian Games Ten-ball Singles
 • Abu Dhabi Open 9-Ball Championship
 • U.S. Open 9-Ball Championship

Other

Giải đấu năm 2020

 • Predator One Pool 10-Ball

Giải đấu năm 2018

 • Taipei Pool Classic (Team Philippines)
 • Jogja Open International 10-Ball

Giải đấu năm 2017

 • Philippine Sportsman of the Year
 • WPA World Nine-ball Championship
 • World Games Nine-ball Singles
 • Southeast Asian Games Nine-ball Singles

Giải đấu năm 2015

 • Japan Open 10-Ball
 • Southeast Asian Games Nine-ball Doubles

Giải đấu năm 2013

 • Hard Times 10-Ball Open

Giải đấu năm 2012

 • Green Garden Jakarta 9-Ball Open
 • Banjamasin 9-Ball Championship

Giải đấu năm 2011

 • Philippine National Championship

Giải đấu năm 2010

 • Manny Pacquiao 10-ball Tournament